Tlač priateľské, PDF a e-mail

Kolektívne zmluvy: aké odmeny pre zamestnancov na materskej dovolenke?

Materská dovolenka má vplyv na odmeňovanie zamestnanca. V tejto súvislosti môže platná kolektívna zmluva uložiť zamestnávateľovi pokračovanie v plate.

Potom sa naskytá otázka, ktoré prvky platu by sa mali v tomto období zachovať, najmä bonusy a ďalšie odmeny.

Tu všetko závisí od povahy poistného. Ak ide o poistné, ktorého platba súvisí s podmienkou prítomnosti, neprítomnosť zamestnankyne na materskej dovolenke oprávňuje zamestnávateľa ju neplatiť. Jedna podmienka: všetky absencie bez ohľadu na ich pôvod musia viesť k nevyplateniu tohto bonusu. V opačnom prípade by sa zamestnankyňa mohla dovolávať diskriminácie z dôvodu tehotenstva alebo materstva.

Ak platenie poistného závisí od výkonu určitého zamestnania, tam ho zamestnávateľ nemusí opäť platiť zamestnancovi na materskej dovolenke. Buďte však opatrní, pretože sudcovia sú v tejto veci prísni.

Poistné teda musí:

byť predmetom aktívnej a efektívnej účasti zamestnancov na určitých činnostiach; odpovedať na ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Psychológ a logopéd: EBP v službách pacienta