Kolektívne zmluvy: podniková zmluva, ktorá znižuje odstupné v prípade práceneschopnosti

Zamestnanec, obchodný zástupca v rámci leteckej spoločnosti, bol prepustený pre nespôsobilosť a nemožnosť preradenia.

Zabavila prud'hommes, aby získala upomienku na odstupné.

V tomto prípade bola v zmluve o spoločnosti zavedené odstupné, ktorého výška sa líšila podľa dôvodu výpovede:

  • ak zamestnanec dostal výpoveď z dôvodu, ktorý nie je disciplinárny alebo nesúvisí s práceneschopnosťou, dohoda stanovila, že maximálna výška odstupného môže byť najviac 24 mesiacov;
  • na druhej strane, ak bol zamestnanec prepustený, či už pre nevhodné správanie alebo pre práceneschopnosť, podniková zmluva sa odvolávala na kolektívnu zmluvu pre pozemný personál v leteckých dopravných spoločnostiach (čl. 20), v ktorej je odstupné maximálne 18-mesačný plat.

Pre zamestnanca, ktorý bol vylúčený z 24-mesačného stropu stanoveného…