Tlač priateľské, PDF a e-mail

Kolektívne zmluvy: podniková zmluva, ktorá znižuje odstupné v prípade práceneschopnosti

Zamestnanec, obchodný zástupca v leteckej spoločnosti, bol prepustený pre nespôsobilosť a nemožnosť reklasifikácie.

Zaistila pred priemyselným tribunálom, aby získala pripomenutie náhrady škody.

V tomto prípade bola v zmluve o spoločnosti zavedené odstupné, ktorého výška sa líšila podľa dôvodu výpovede:

  • ak bol zamestnanec prepustený z disciplinárneho dôvodu alebo nesúvisiaci s práceneschopnosťou, dohoda stanovovala, že maximálna výška odstupného môže byť až 24 mesiacov;
  • na druhej strane, ak bol zamestnanec prepustený z dôvodu zavinenia alebo práceneschopnosti, zmluva o podniku odkazovala na kolektívnu zmluvu pre pozemných zamestnancov leteckých dopravných spoločností (článok 20), ktorá stanovuje odstupné pri 18-mesačnom plate.

Pre zamestnanca, ktorý bol vylúčený z maximálnej výšky 24 mesiacov stanovenej v ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Úvod do projektového riadenia, Agile a Scrum