Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • identifikovať determinanty zdravia, páky verejnej činnosti v oblasti zdravia, sociálne a územné nerovnosti v zdraví a napokon hlavné problémy súčasného zdravia,
  • zamerať sa na základné pravidlá v oblasti hygieny, očkovania, zdravia, stravovania či dokonca športovej aktivity,
  • poznať vplyv životného, ​​fyzického a spoločenského prostredia na zdravie každého z nás

Popis

Zdravotné problémy postihujú nás všetkých.

Na národnej a miestnej úrovni sa implementuje mnoho politík problémy, ktoré sú zároveň demografické, epidemiologické a spoločenské a umožniť každému žiť v dobrom zdraví čo najdlhšie.

Akčné prostriedky sú veľmi rôznorodé, najmä pokiaľ ide o prevencia a podpora zdravia.

Kvalita ovzdušia, výživa, hygiena, fyzická aktivita, pracovné podmienky, sociálne vzťahy, prístup ku kvalitnej starostlivosti, to všetko sú faktory, ktoré prispievajú k dobrému celkovému zdravotnému stavu.

Týmto rôznym témam sa budeme venovať v troch častiach. Budeme sa snažiť opísať národné politiky a zároveň ich ilustrovať na príkladoch na územiach.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →