Index profesionálnej rovnosti: povinnosť, ktorá sa objavuje každý rok a ktorá sa rozširuje

Ak má vaša spoločnosť najmenej 50 zamestnancov, musíte zmerať platové rozdiely medzi ženami a mužmi na základe ukazovateľov.
Povinnosť, ktorá nie je nová - pretože ste to už museli robiť minulý rok -, ktorá sa však každý rok vracia.

Zohľadňuje sa 4 alebo 5 ukazovateľov v závislosti od vašej pracovnej sily. Metódy výpočtu ukazovateľov sú definované v prílohách:

 

Čím viac vaša spoločnosť plní ukazovatele, tým viac bodov získava, maximálny počet je 100. S vedomím, že ak je úroveň dosiahnutých výsledkov menej ako 75 bodov, je potrebné prijať nápravné opatrenia, a ak áno, doháňanie platov v rámci 3 roky.

Po dokončení výpočtu musíte:

zverejnite úroveň výsledkov („index“) na svojej webovej stránke, ak existuje, alebo ak to nie je možné, dajte ju na vedomie svojim zamestnancom; a oznámiť to inšpektorátu práce, ako aj vášmu sociálnemu a ekonomickému výboru.

Ak zamestnávate viac ako 250 ľudí, vaše výsledky budú tiež