Tlač priateľské, PDF a e-mail

Nová štátna služba: regionálne riaditeľstvá pre ekonomiku zamestnanosti, práce a solidarity (DREETS)

1. apríla 2021 vznikne nová decentralizovaná štátna služba. Jedná sa o regionálne riaditeľstvá pre ekonomiku zamestnanosti, práce a solidarity (DREETS).

Skupina DREETS spája misie, ktoré v súčasnosti vykonáva:
regionálne riaditeľstvá pre spoločnosti, hospodársku súťaž, spotrebu, prácu a zamestnanosť (DIRECCTE);
decentralizované služby zodpovedné za sociálnu súdržnosť.

Sú usporiadané do stĺpov. Zahŕňajú najmä pól „politiky práce“ zodpovedný za politiku politiky práce a inšpekcie pracovného práva.

DREETS sú pod správou regionálneho prefekta. Pokiaľ však ide o úlohy spojené s inšpekciou práce, spadajú pod právomoci generálneho riaditeľstva práce.

DREETS mobilizujú všetky zdroje pridelené systému inšpekcie práce v súlade s ustanoveniami dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, a to na regionálnej aj rezortnej úrovni.

Pokiaľ ide o pracovné právo, DREETS sú zodpovední za:

politika pracovnej politiky a inšpekcie pracovného práva; politika ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Pracovať v zahraničí