Tlač priateľské, PDF a e-mail

Ste zvedaví alebo nadšení pre čínsky jazyk a kultúru, hľadáte jazykovú a kultúrnu zmenu prostredia? Tento MOOC vám ponúka prvý kontakt s plynulou čínštinou, dáva vám niekoľko kľúčov k učeniu sa, ako aj niektoré kultúrne pamiatky.

Školenie rešpektujúc špecifickosť čínskeho jazyka sa zameriava na základné znalosti čínskeho jazyka od jednoduchých ústnych a písomných úloh uvedených v úrovni A1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFRL).

Pri jazykovej príprave trvá MOOC na kultúrnom rozmere, ktorého znalosť je nevyhnutná pre nadviazanie kontaktu so zahraničným rečníkom pri rešpektovaní a pochopení ich kódov a hodnôt.

READ  Energetické systémy: nízkouhlíkový cieľ