Dňa 9. decembra 2021 vydavateľ Apache ohlásil bezpečnostnú chybu v protokolovacej softvérovej komponente Log4J, ktorá je široko používaná mnohými aplikáciami používajúcimi jazyk Java.

Táto chyba, nazývaná "Log4Shell", je široko prítomná v mnohých informačných systémoch. V tých najnepriaznivejších prípadoch je pravdepodobné, že umožní útočníkovi vzdialenú kontrolu nad cielenou aplikáciou, prípadne aj nad celým informačným systémom, kde sa nachádza.