Tlač priateľské, PDF a e-mail

2021 lekárskych návštev: čo sa odkladá alebo neodkladá

Odklad sa týka dvoch typov vyšetrení;
úvodná informačná a preventívna návšteva (s výnimkou určitých rizikových skupín: maloleté, tehotné ženy, pracovníci v noci atď.) a jej obnovenie;
obnovenie skúšky spôsobilosti a prechodná návšteva pre pracovníkov využívajúcich zosilnené sledovanie s výnimkou pracovníkov vystavených ionizujúcim lúčom zaradeným do kategórie A.

Všetky tieto skúšky, ktorých termín by mal doraziť do 16. apríla 2021 (alebo ktoré už boli prvýkrát posunuté a nebolo ich možné zorganizovať pred 4. decembrom 2020), je možné posunúť najviac o jeden rok po termíne.

Ich odklad však nie je systematický, je pracovný lekár Kto rozhoduje. Môže sa rozhodnúť, že ich bude udržiavať na základe informácií, ktoré má o zdravotnom stave zamestnanca, ako aj o rizikách týkajúcich sa jeho pracoviska alebo jeho pracovných podmienok.

2021 lekárskych návštev: čo pre vás odklad znamená

Nie je na vás, aby ste odklad usporiadali, ale na pracovnom lekárstve. Je to teda pracovný lekár, ktorý musí:

na jednej strane vás bude informovať o odklade ako aj

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Vytvorte inkluzívny MOOC