Plánované v článok L4131-3 Zákonníka práce, právo na odstúpenie umožňuje zamestnancovi opustiť svoje zamestnanie alebo sa tam odmietnuť usadiť bez súhlasu zamestnávateľa. Aby to mohol uplatniť, musí najskôr upozorniť svojho zamestnávateľa „Akákoľvek pracovná situácia, o ktorej má dôvodné podozrenie, predstavuje vážne a bezprostredné nebezpečenstvo za jeho život alebo zdravie, ako aj za každú vadu, ktorú spozoruje na systémoch ochrany “.

Zamestnanec nemusí preukazovať, že skutočne existuje nebezpečenstvo, musí sa však cítiť ohrozený. Riziko môže byť okamžité alebo sa môže vyskytnúť čoskoro. Zamestnávateľ nesmie prijať nijaké sankcie ani zrážky zo mzdy proti pracovníkovi, ktorý legitímne využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

Situácia, ktorú je možné posúdiť od prípadu k prípadu

„Iba sudca pracovného súdu je kompetentný rozhodnúť, či je zamestnanec legitímny alebo neuplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy“, vysvetlil Rodinný súbor, pred prvým uväznením na jar, právnik Me Eric Rocheblave so špecializáciou na pracovné právo. Ide o situáciu, ktorá sa posudzuje od prípadu k prípadu. „Onne