Kvôli zdravotnej kríze ste utrpeli stratu v období čiastočnej nezamestnanosti. Dostali ste iba 70% mzdy, hoci ste na žiadosť zamestnávateľa skutočne pracovali v spoločnosti alebo na diaľku a / alebo ste boli nútení čerpať dni voľna. dovolenka alebo RTT nad povolenú kvótu. Mali by ste však dostať 100% svojej odmeny.

Odporúčame vám požiadať zamestnávateľa, aby upravil výplatu tohto skutočného pracovného času (a prípadne dovolenku alebo RTT čerpané nad rámec povolenej kvóty) tým, že mu vysvetlíte, že s ním bolo v rámci systému nezamestnanosti zaobchádzané nesprávne. čiastočné a poskytujúce dôkazy.

Nahláste to interne ... alebo priamo externe

Ohluchne? Spojte sa so sociálnym a ekonomickým výborom (CSE) svojej spoločnosti alebo so zástupcom zamestnancov. Ak nie je žiadny zástupca zamestnancov, povedzte zamestnávateľovi, že sa budete musieť obrátiť na inšpektorát práce alebo regionálne riaditeľstvo pre podniky, hospodársku súťaž, spotrebu, prácu a ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Psychosociálne riziká