Absolvovaním tohto kurzu budete mať globálny prehľad o manažérskom účtovníctve a budete schopní porozumieť jeho rôznym aspektom:

  • Ako prejsť z finančného účtovníctva na manažérske účtovníctvo?
  • Ako nastaviť model kalkulácie nákladov?
  • Ako vypočítať svoj bod zlomu?
  • Ako nastaviť rozpočet a porovnať prognózu so skutočnosťou?
  • Ako si vybrať medzi rôznymi metódami výpočtu?

Na konci tohto MOOC budete autonómni pri nastavovaní výpočtových modelov v tabuľkovom procesore.

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o manažérske účtovníctvo: je vhodný najmä pre ľudí, od ktorých sa vyžaduje kalkulácia nákladov v prípade školení alebo ich profesionálnej činnosti. Sledovať ju môžu aj zvedavci alebo záujemcovia o túto disciplínu. Tento MOOC je preto venovaný všetkým, ktorých zaujímajú kalkulácie nákladov a chcú lepšie porozumieť fungovaniu firmy.