Kvalita laboratória sa považuje za jeho schopnosť poskytovať presné a spoľahlivé výsledky v správnom čase a za najlepšiu cenu, aby lekári mohli určiť pacientovi vhodnú liečbu. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zaviesť systém manažérstva kvality. Tento prístup neustáleho zlepšovania vedie k uplatňovaniu organizácie, ktorá umožňuje dosiahnuť spokojnosť používateľov laboratória a súlad s požiadavkami.

Cieľom MOOC „Manažment kvality v laboratóriu lekárskej biológie“ je:

  • Upovedomiť všetkých zamestnancov laboratória o výzvach riadenia kvality,
  • Pochopte vnútorné fungovanie normy ISO15189,
  • Pochopiť metódy a nástroje nastavenia systému manažérstva kvality.

Na tomto školení sa budú diskutovať o základoch kvality a pomocou výučbových videí sa bude skúmať vplyv systému manažérstva kvality na všetky procesy implementované v laboratóriu. Okrem týchto zdrojov poslúži spätná väzba od aktérov z laboratórií, ktoré zaviedli systém manažérstva kvality, ako referencie na získanie konkrétneho pochopenia implementácie tohto prístupu, najmä v kontexte rozvojových krajín, ako sú Haiti, Laos a Mali.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Denné obchodovanie Kumo-rozsah obchodovania - Forex, burza cenných papierov