Od 1. septembra nosiť masku sera vo firmách povinné, v uzavretých a spoločných priestoroch, či už ide o zasadacie miestnosti, otvorené priestory, šatne alebo chodby. Opatrením sú ušetrené iba súkromné ​​kancelárie, pokiaľ je prítomná len jedna osoba.

Aké je riziko zamestnanca, ktorý nenosí masku?

Zamestnanec, ktorý sa odmietne podrobiť tejto povinnosti, môže byť potrestaný. "Ak niekedy zamestnanec odmietne nosiť masku, zamestnávateľ mu to oznámi, môže ho varovať a možno to považovať za chybu.", vyhlásil Alain Griset, delegát ministra pre malé a stredné podniky (MSP), za mikrofón BFMTV. Sankcia môže dokonca viesť až k prepusteniu za závažné zneužitie úradnej moci, nie však skôr „Že so zamestnávateľom prebehli diskusie, možno varovanie“.

Mal by zamestnávateľ informovať zamestnancov?

Áno, zamestnávateľ musí informovať zamestnancov o tejto novej povinnosti napríklad pomocou značiek alebo zaslaním e-mailov. „Ak je pokyn jasne daný, ale nie je dodržaný,