Mechanika umožňuje poznať dynamický vývoj telies podľa pôsobiacich síl, ale tiež umožňuje zabezpečiť, že pole bude dostatočne odolné a bude dodržaná pôvodne predpokladaná životnosť. Tieto dimenzačné výpočty prechádzajú znalosťou deformácií a rozloženia síl v rámci skúmanej oblasti. To vedie k predstave obmedzenia, ktorá je veľmi užitočná na overenie dobrého výkonu systému. Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní porozumieť a aplikovať vzorce používané v kódoch pre štrukturálne výpočty. Budete schopní dimenzovať jednoduché prvky pracujúce v elastickej oblasti.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →