Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na všetky zmluvy uzatvorené medzi 1. júlom 2020 a 30. júnom 2022 sa pomoc poskytuje zamestnávateľom, ktorí prijímajú študentov pracovného štúdia (učňov a mladých ľudí na profesionalizačné zmluvy). Tieto opatrenia nadväzujú na plán „1 mladý človek, 1 riešenie“, ktorý v júli oznámilo ministerstvo práce, zamestnanosti a integrácie a sú súčasťou systému France Relance. Ich cieľom je uľahčiť vstup do profesionálneho života mladým ľuďom, ktorí sú obzvlášť postihnutí dôsledkami zdravotnej krízy.

READ  Opýtajte sa relevantné otázky týkajúce sa predaja