Kľúčové návyky pre optimálnu produktivitu na voľnej nohe

Pokojný spánok je nevyhnutný. Bez neho totiž vaša pracovná efektivita rýchlo klesá. Preto autor silne zdôrazňuje tento prvotný zvyk. Správne jedenie vám navyše dodá potrebnú energiu. Vyvážená strava je preto základom pre udržanie trvalého tempa. Pretože byť produktívny ako nezávislý pracovník si vyžaduje značné zdroje.

Ďalej je dôležité starostlivo plánovať svoje ciele. Takže racionálne usporiadanie úloh vám umožní zostať sústredení. Nikto iný to totiž za vás neurobí, keď budete pracovať sami. Rozhodujúce je aj stanovenie konkrétnych termínov zvýšiť svoju motiváciu. To vám pomôže vyhnúť sa hroznému otáľaniu, pohrome nezávislých pracovníkov. Termíny sú preto silnou hnacou silou, ktorú netreba zanedbávať.

Nakoniec je nevyhnutné vedieť, ako zvládnuť viacero zdrojov rozptýlenia. Najprv ich identifikujte a potom tieto prerušenia čo najskôr odstráňte. Vaša úroveň koncentrácie úplne závisí od toho.

Manažujte svoj čas a priority pri práci samostatne

Definovanie priorít je nevyhnutné, keď ste na voľnej nohe. Skutočne, nikto iný to za vás neurobí. Autor preto kladie veľký dôraz na tento zásadný bod. Buďte metodickí, aby ste racionálne uprednostnili svoje úlohy. Jasne identifikujte tie najnaliehavejšie a najdôležitejšie, pretože rozptýlenie nevyhnutne vedie k neefektívnosti.

Potom sa zamerajte na jednu vec naraz. Slávna metóda „single task“ výrazne zvyšuje vašu produktivitu. Optimálne je dokončiť jeden cieľ pred prechodom na ďalší. Okrem toho autor odporúča osvojiť si prácu v cielených reláciách. Rozumné rozdelenie času do vyhradených slotov zvýši vašu pozornosť.

Váš mozog tak zostáva 100% mobilizovaný v prítomnom okamihu. Nakoniec dodávajte veľmi pravidelne, aby ste udržali intenzívne tempo. Využite každý termín na maximum tým, že budete konkrétne vyrábať. Pretože dôslednosť úsilia sa z dlhodobého hľadiska vždy vypláca.

Ideálne nástroje a prostredie pre produktívneho freelancera

Mať správne nástroje je nevyhnutné na zvýšenie vašej produktivity. Preto vás autor prevedie hľadaním tých najlepších. Pretože zlé rozhodnutia vás môžu vážne zdržať. Automatizujte čo najviac opakujúcich sa a časovo náročných úloh. Mnoho softvérových programov vám ušetrí drahocenný čas. Každá minúta získaná späť bude teda efektívnejšie reinvestovaná.

Nástroje sú však len jedným aspektom úspechu. Vaše pracovné prostredie má tiež silný vplyv na váš výkon. Nakonfigurujte si ho ideálne tak, aby ste sa mohli plne sústrediť. Odstráňte všetky zdroje rušenia a potenciálneho rozptyľovania. Zatvorte najmä upozornenia, správy a sociálne siete počas vašich pracovných stretnutí.

Vaša pozornosť musí zostať nedotknutá. Okrem toho sa starajte o svoje fyzické a duševné zdravie. Pohodlie a pokoj sú vaši najlepší spojenci proti únave. Robte si pravidelné regeneračné prestávky. Rozumným výberom nástrojov aj rámca vytvoríte najlepšie možné podmienky pre zvýšenie produktivity.

 

Využite výhody tohto kvalitného školenia, ktoré je momentálne bezplatné, no môže byť bez upozornenia opäť spoplatnené.