Stretnutie so sociálnymi partnermi včera večer im predseda vlády Jean Castex a ministerka práce, zamestnanosti a integrácie Elisabeth Borne povedali, že úroveň podpory učňovských zmlúv neklesne. nie na začiatku školského roka 2021. V tomto krízovom období je vláda odhodlaná urobiť všetko pre udržanie dobrej dynamiky učenia.

Zákon o slobode zvoliť si svoju profesionálnu budúcnosť, ktorý bol prijatý v roku 2018, zásadným spôsobom zreformoval systém učňovského vzdelávania vo Francúzsku, a to tak, že zmiernil obmedzenia pri vytváraní CFA, presunul ich financovanie do profesionálnych pobočiek a postavil ich na finančná podpora pre každú učňovskú zmluvu. Po tejto reforme dosiahlo učňovské vzdelávanie v roku 2019 rekordnú úroveň a dynamika roku 2020 je na porovnateľnej úrovni vďaka pomoci mobilizovanej v pláne „1 mladý človek, 1 riešenie“.

Táto dynamika mala za následok zvýšenie výdavkov na podporu zmlúv, čo v kombinácii s poklesom zdrojov v dôsledku zdravotnej krízy - príspevok založený na mzdových nákladoch - prispel k zhoršeniu finančnej rovnováhy. francúzskych kompetencií.

Potom ...