Tlač priateľské, PDF a e-mail

Uzavretie zmluvnej výpovede je predmetom konania zvlášť obmedzeného zákonodarcom, sľubom slobodného a osvieteného prejavu vôle strán. Tiež sa javí ako klasické, že každá zo strán dostane kópiu dohody, článok 1375 občianskeho zákonníka, ktorá ustanovuje, že akt „ustanovujúci synallagmatickú zmluvu je dôkazom iba vtedy, ak bol vyhotovený v toľkých origináloch „sú strany so zreteľným záujmom“. Čo sa potom stane, keď zamestnávateľ nie je schopný preukázať, že kópiu dostal zamestnanec? Presne v tomto bode poskytuje rozsudok, ktorý je v súčasnosti komentovaný, odpovede.

V takom prípade zamestnanec najatý spoločnosťou ako pokrývač uzavrel s touto spoločnosťou zmluvnú roztržku o viac ako pätnásť rokov neskôr.

Dotknutá osoba sa potom odvolala na priemyselný súd s odvolaním sa na neplatnosť tohto skončenia a požadovala s tým súvisiace odškodné z dôvodu, že nedostala kópiu dohody. Pokiaľ súd prvého stupňa zamietol dotknutú osobu s jej návrhom, odvolací súd potvrdil zamestnancove úvahy zrušením dohody o skončení pracovného pomeru a naznačil, že toto zrušenie malo účinky prepustenia bez skutočného dôvodu.

READ  4| Kto môže iniciovať návštevu pred zotavením?