Aký je každodenný život oceánológa? Musíte mať morské nohy, aby ste mohli vykonávať „povolanie námorníka“? Okrem toho, aké povolania sú okrem námorníkov spojené s morom? A aké kurzy na ich cvičenie dodržiavať?

Mnohé remeslá súvisiace s morom sa vykonávajú na súši, niekedy dokonca stovky kilometrov od pobrežia. Toto MOOC, ktorého cieľom je zdôrazniť rôznorodosť činností v námornom sektore, ich objasní podľa štyroch hlavných spoločenských záujmov: zachovanie, rozvoj, zásobovanie a navigácia.

Ako sa zapojiť do riešenia výziev, ktoré predstavuje ochrana morských zdrojov, rozvoj aktivít na pobreží alebo obnoviteľné morské energie? Prečo sú okrem inžinierov a technikov aj ekonómovia, geografi, právnici, etnológovia a geológovia v prvej línii pri riešení výziev, ktoré predstavuje zvýšená zraniteľnosť pobrežných území?