• Zaregistrujte sa na kurzy na FUN
  • Choďte do triedy
  • Dokončite cvičenia v kurze
  • Získajte osvedčenie alebo certifikát

Popis

Poznáte platformu FUN?

FUN-MOOC je platforma online kurzov alebo MOOC (Massive Open Online Courses: Bezplatný online kurz otvorený pre všetkých). Tento kurz vám umožní objaviť a prevziať kontrolu nad e-learningovou platformou v rámci Open edX. Potom je len na vás, aby ste preskúmali MOOC francúzskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a našich partnerov, aby ste objavili alebo posilnili svoje zručnosti v širokej škále tém.