Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • identifikátor Dôležitosť IPv6 na dnešnom internete
  • Získať Základy IPv6 a jeho aplikácia v lokálnej sieti
  • rozumieť javov súvisiace so spolužitím IPv4 / v6
  • identifikátor Kroky a existujúce riešenia smerom k integrácii IPv6 podľa kontextov

Popis

IPv6 je a nevyhnutná technológia pre rozvoj internetu dnes a pre nadchádzajúce roky. preto hlavný IPv6 je teraz nevyhnutné pre každého, kto sa podieľa na zavádzaní a prevádzke sietí.

MOOC Objectif IPv6 vám umožňuje získať zručnosti na pochopenie tohto protokolu a mechanizmov spojených s jeho prevádzkou. Prostredníctvom prípadových štúdií a praktickej práce si tento kurz osvojuje aj a operačne orientovaný prístup.