Keď študujete vedu a zdravie, musíte si osvojiť tisíce slov. Tieto slová sú vyrobené z množstva kociek, ktorých počet je obmedzený a ktoré sú ľahko rozpoznateľné. Cieľom kurzu je zoznámiť vás s týmito tehlami a tiež s ich spôsobom montáže tak, aby ste ho zoči-voči slovu, ktoré ste ešte nevideli, dokázali rozobrať a odvodiť jeho význam vďaka poznaniu, že získate.

Tento bezplatný online kurz sa preto zameriava na etymológiu vedeckej a lekárskej slovnej zásoby. Je určený pre študentov stredných škôl pripravujúcich sa na PACES, paramedicínsky výcvik, vedecké štúdium, STAPS... Je určený aj pre študentov týchto rôznych kurzov, ako aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o etymológiu.

Tento MOOC navyše ponúka ďalšiu prípravu, pretože slová a morfémy (t. j. „etymologické stavebné kamene“ slov) vám predstavia nové vedecké disciplíny, ktoré možno ešte nepoznáte: napríklad anatómiu, bunkovú biológiu, biochémiu alebo embryológiu.