Tlač priateľské, PDF a e-mail

Les Misie Opco boli preorientované na rozvoj štúdia práce, L 'podpora podnikania a služby profesionálnym pobočkám.

1. januára 2020 sa začína činnosť spoločnosti Opco v oblasti kompletných služieb. Jedná sa o úplnú a úplnú integráciu vzdelávacej misie, zatiaľ čo sa nasadzuje ich nová ponuka služieb pre spoločnosti a prispôsobuje sa kontextu zdravotnej krízy.

ŠtúdiumOd 17. marca OPCO prispôsobili svoje aktivity novému kontextu uprednostnením kontinuity financovania školení: prepínanie žiadostí o podporu a financovanie v reálnom čase smerom k dematerializovanému spracovaniu, flexibilita pre všetky postupy pre spoločnosti a školiace organizácie.

Výcvik FNEŠtátne orgány poverené riadením operácie boli poverené OPCO Výcvik FNE, zamerané na školenie zamestnancov umiestnených v čiastočnom pracovnom pomere, od 2. marca 2020.
17. júna bolo prostredníctvom tejto operácie preškolených 70 245 zamestnancov, podporených 12 019 spoločností, s celkovým objemom záväzkov vo výške 52 miliónov EUR. - >>> Poraďte sa s novinárskou súpravou

READ  Okamžite sa staňte PRODUKTÍVNEJŠÍMI (v roku 2021)