Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • už ste pochopili, že neexistuje žiadny magický algoritmus, ktorý by riešil problémy ako napr

ako tie, ktoré sú uvedené nižšie;

  •  budete sa môcť opýtať špecialistu v danej oblasti, aby ste vyvinuli model spájajúci množstvá, ktoré sa majú odhadnúť

k pozorovaným množstvám;

  • budete môcť vyvinúť odhadovací algoritmus, ktorý vám umožní rekonštruovať množstvá, ktoré sa majú odhadnúť z

pozorované množstvá.

Popis

V každodennom živote sme konfrontovaní so zásahom náhody:

  •  nie vždy trávime rovnaký čas medzi domovom a pracoviskom;
  •  silný fajčiar dostane alebo nevyvinie rakovinu;
  •  rybolov nie je vždy dobrý.

O takýchto javoch sa hovorí, že sú náhodné alebo stochastické. Ich kvantifikácia prirodzene vedie k použitiu teórie o pravdepodobnosti.

Na príklade fajčenia si predstavte, že lekár neverí vyjadreniam svojho pacienta o jeho spotrebe cigariet. Rozhodne sa zmerať hladinu nikotínu v krvi v laboratóriu lekárskej analýzy. Teória pravdepodobnosti nám ponúka nástroje na kvantifikáciu stochastickej súvislosti medzi počtom cigariet za deň a rýchlosťou…

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →

READ  Obete: Úvod do viktimológie