Uverejnené 08 o 03:2021 redakciou Éditions Tissot v odmena.

Oficiálny bulletin sociálneho zabezpečenia (BOSS) je digitálna dokumentačná databáza prístupná na internete. Združuje nariadenia o príspevkoch na sociálne zabezpečenie a príspevkoch. Prvé prvky sú prístupné, ale ich obsah bude proti administrácii odporovateľný až od 1. apríla 2021.