Úplne bezplatné prémiové školenie OpenClassrooms

Plánovanie ľudských zdrojov a zručností je hlavnou výzvou pre väčšinu organizácií. To zahŕňa rozvoj znalostí založených na stratégii rastu spoločnosti a zosúladenie existujúcich zručností so strednodobými potrebami.

To znamená, že HR oddelenie musí analyzovať a diagnostikovať strategické ciele spoločnosti, vypracovať akčný plán pre nábor, školenia a mobilitu spolu so všetkými zainteresovanými stranami.

Komunikácia je kľúčová, pretože zainteresované strany, manažéri a zamestnanci musia byť zapojení do procesu, aby bola zmena úspešná a aby sa dosiahli obchodné ciele.

Zavedený plán rozvoja ľudí a zručností môže vytvoriť významné príležitosti pre rozvoj zamestnancov a organizácie. Existujú však aj riziká, ak právne, sociálne a obchodné záležitosti a procesy nie sú kontrolované.

Chcete sa naučiť navrhnúť tento komplexný, no strategický nástroj pre vašu organizáciu a vašich zamestnancov? Ak áno, absolvujte tento kurz!

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→

READ  MOOC BIO: pochopenie a spochybňovanie ekologického poľnohospodárstva