v tomto Microsoft Excel bezplatný návod vo videu, ideme osvojiť si základy Excelu, konkrétne vytváranie a formátovanie vstupnej tabuľky.

S týmto bezplatným tutoriálom o základoch vytvárania excelovej tabuľky

Tento výukový program je určený pre začiatočníkov, ktorí objavujú vynikať.

Po krátkom úvode do softvéru sa naučíte možnosti formátovania najbežnejšie a najrýchlejšie metódy na ich aplikáciu na požadované bunky.

Potom si uvedomíte svoje prvý obraz najmä s použitím účtovného formátu, nastavenia hraníc atď.

Nakoniec kurz ukončíme integráciou nového riadku, ako aj nového stĺpca do našej tabuľky, zlúčením buniek, premenovaním karty hárok ...