Predstavenie všeobecného rámca voľných pracovných miest, „voľných pracovných miest +“ pre mladých ľudí do 26 rokov a experimentov na území Réunionu


1.1 Aký je princíp bezplatného použitia?

Voľné pracovné miesta sú schémou pomoci pri nábore, ktorej cieľom je reagovať na nerovnosti, s ktorými sa stretávajú niektorí naši spoluobčania: s ekvivalentnou kvalifikáciou, vekom a kariérnymi postupmi je to pre obyvateľov prioritné obvody mestskej politiky (QPV).
Princíp je jednoduchý: otvorené pracovné miesta pozostávajú z finančnej pomoci vyplatenej každému súkromnému zamestnávateľovi (spoločnosti, združeniu), ktorý na základe zmluvy prijme uchádzača o zamestnanie alebo mladého človeka nasledovaného miestnou misiou s bydliskom v QPV. na dobu neurčitú (CDI) alebo na dobu určitú (CDD) najmenej na šesť mesiacov.

V prípade zmluvy na dobu neurčitú predstavuje vyplatená pomoc 5 000 EUR ročne počas troch rokov, oproti 2 500 EUR ročne počas dvoch rokov maximálne v prípade zmluvy na dobu určitú, ktorá trvá najmenej šesť mesiacov. V období od 15. októbra 2020 do 31. januára 2021 v rámci nasadenia systému „Franc + zamestnanosť“ suma ...