Zistite, ako písať webový obsah, ktorému vyhľadávače rozumejú, a to tak, že vás bezplatne zaškolíte v oblasti SEO entít, čo je moderný prístup na zlepšenie viditeľnosti vašich článkov vo výsledkoch vyhľadávania. Táto formácia, ktorú vytvoril Karim Hassani, je určená pre autorov obsahu a SEO konzultantov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti a prispôsobiť svoje zručnosti aktuálnym požiadavkám vyhľadávačov.

V tomto školení objavíte koncept entít v SEO, pochopíte rozdiel medzi entitou a kľúčovým slovom a naučíte sa, ako Google používa entity vo svojich vyhľadávacích algoritmoch. Tiež sa zoznámite s písaním webového obsahu optimalizovaného pre entity a vytváraním plánu obsahu zameraného na entity.

Praktické školenie pre autorov obsahu a SEO konzultantov

Vzdelávací program je rozdelený do štyroch modulov. Prvý modul vám predstaví pojem entity v SEO a rozdiel medzi entitou a kľúčovým slovom. Druhý modul poskytne prehľad o tom, ako Google používa entity vo svojich vyhľadávacích algoritmoch. Tretí modul vás prevedie písaním webového obsahu optimalizovaného pre entity a nakoniec vám štvrtý modul ukáže, ako vytvoriť plán obsahu zameraný na entity.

Absolvovaním tohto školenia získate základné zručnosti pre písanie SEO obsahu a SEO poradenstvo. Dozviete sa viac o optimalizácii obsahu tým, že sa zameriate na entity a nie na nadpĺňanie kľúčových slov.

Zaregistrujte sa teraz na toto 100% bezplatné školenie a zlepšite svoje chápanie entity SEO, aby ste vytvorili kvalitný webový obsah, optimalizovaný a oceňovaný vyhľadávačmi. Nepremeškajte túto príležitosť naučiť sa osvedčené postupy SEO a posunúť svoju kariéru autora obsahu alebo konzultanta SEO do nových výšin. Toto školenie je ideálne pre autorov SEO obsahu, SEO konzultantov a kohokoľvek, kto si chce zlepšiť svoje SEO expertízy.

Nepremeškajte túto príležitosť zvýšiť svoje zručnosti, vyniknúť vo svete SEO. Zaregistrujte sa teraz a vyťažte z tohto bezplatného praktického školenia maximum.