Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • ukazujú centrálne miesto pôd a ich poľnohospodárske alebo lesnícke využitie na klímu.
  • podporovať a rozvíjať formy poľnohospodárstva, ktoré dokážu čeliť výzvam zmeny klímy a potravinovej bezpečnosti (z prevádzkového hľadiska).

Popis

Úlohy poľnohospodárstva a lesníctva pri zmene klímy sú viaceré. Týkajú sa viacerých aktérov a možno ich riešiť na viacerých úrovniach a rôznymi vednými disciplínami.

MOOC „Pôda a klíma“. chce vysvetliť túto zložitosť a najmä úlohu, ktorú zohráva pôda. Ak stále častejšie počujeme „sekvestrácia uhlíka v pôde je spôsob, ako zmierniť a prispôsobiť sa klimatickým zmenám“, je potrebné pochopiť:

  • prečo a do akej miery je toto tvrdenie pravdivé
  • ako ukladanie uhlíka v pôde zmierňuje zmenu klímy a ovplyvňuje fungovanie pôdy a ekosystémov
  • o aké procesy ide a ako môžeme tieto procesy hrať
  • aké sú riziká, prekážky a páky na to, aby sa vyvinula stratégia zameraná na...

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Územia a vývoj: zmeňme časy!