Tlač priateľské, PDF a e-mail

Platené voľno: mimoriadna štátna pomoc

Táto výnimočná finančná pomoc na pokrytie dovolenky je určená pre spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je vítanie verejnosti a ktorých zdravotné opatrenia zavedené štátom viedli k:

zákaz vítania verejnosti v celej alebo v časti ich sídla po dobu najmenej 140 dní medzi 1. januárom a 31. decembrom 2020; alebo strata obratu dosiahnutá počas období, keď bol zdravotný stav vyhlásený najmenej o 90% v porovnaní so stratou dosiahnutou počas rovnakých období v roku 2019.

Výška pomoci sa rovná každému zamestnancovi a za deň platenej dovolenky čerpanej v rámci limitu 10 dní dovolenky 70% náhrady platenej dovolenky súvisiacej s hodinovou sumou a je obmedzená na 4,5 hodinovej minimálnej mzdy.
Hodinová čiastka nemôže byť nižšia ako 8,11 eura, s výnimkou zamestnancov na učňovské a profesionalizačné zmluvy.
Ak chcete využiť túto pomoc, musíte svoju žiadosť poslať elektronicky s uvedením dôvodu, prečo ste sa uchýlili k výnimočnej pomoci. Za týmto účelom je na vás skontrolovať „uzávierku najmenej 140 dní

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Ako používať mentálne obrazy na lepšie zapamätanie? - VIDEO