Oznámenie bolo urobené počas stretnutia s medziprofesnými odborovými a zamestnávateľskými organizáciami a profesionálnymi hoteliérskymi a stravovacími organizáciami za prítomnosti ministra práce a delegáta ministra pre malé a stredné podniky.

So založenímčiastočná činnosť po ukončení podnikania v rámci uplatňovania zdravotných opatrení získavajú zamestnanci platenú dovolenku a / alebo si nemôžu vziať už získanú platenú dovolenku. Hromadia preto CP dni. Mnoho zamestnávateľov sa obáva tejto situácie, ktorá môže mať vážne následky kvôli ich už aj tak nízkemu hotovostnému toku. Vláda s touto pomocou umožňuje zamestnancom zaplatiť si časť dovolenky bez toho, aby bremeno niesli spoločnosti.

Vláda sa preto rozhodla vytvoriť jednorazovú pomoc zameranú na veľmi postihnuté sektory, ktoré najmä trpeli zatváraním na veľkú časť roku 2020. Môžeme uviesť sektory podujatí, nočné kluby, hotely, kaviarne, reštaurácie, telocvične atď.

Krytie platenej dovolenky: dve kritériá oprávnenosti

Štát by mal podporovať 10 dní platenej dovolenky. Dve kritériá umožňujú vznik tejto novej hospodárskej pomoci