Tlač priateľské, PDF a e-mail

Oznámenie bolo urobené počas stretnutia s medziprofesnými odborovými a zamestnávateľskými organizáciami a profesionálnymi hoteliérskymi a stravovacími organizáciami za prítomnosti ministra práce a delegáta ministra pre malé a stredné podniky.

So založenímčiastočná činnosť po ukončení podnikania v rámci uplatňovania zdravotných opatrení získavajú zamestnanci platenú dovolenku a / alebo si nemôžu vziať už získanú platenú dovolenku. Hromadia preto CP dni. Mnoho zamestnávateľov sa obáva tejto situácie, ktorá môže mať vážne následky kvôli ich už aj tak nízkemu hotovostnému toku. Vláda s touto pomocou umožňuje zamestnancom zaplatiť si časť dovolenky bez toho, aby bremeno niesli spoločnosti.

Le Gouvernement a donc décidé de créer une aide ponctuelle ciblée sur les secteurs très impactés, qui ont notamment subi des fermetures sur une grande partie de l’année 2020. On peut citer les secteurs de l’événementiel, les discothèques, les hôtels, les cafés, les restaurants, les salles de sport, etc.

Krytie platenej dovolenky: dve kritériá oprávnenosti

Štát by mal podporovať 10 dní platenej dovolenky. Dve kritériá umožňujú vznik tejto novej hospodárskej pomoci

READ  Všeobecná fyzika pre dobrý začiatok vysokoškolského vzdelávania