Tlač priateľské, PDF a e-mail

Po mimoriadne náročnom roku majú štátni zamestnanci a zmluvní pracovníci v nemocniciach nárok na pomocnú ruku. Vláda Jeana Castexa im za ich angažovanosť počas epidémie Covid-19 dáva možnosť získať náhradu za zostatok riadnej dovolenky alebo dní odpočinku, ktoré sa nevyčerpali za skrátenie pracovného času. (RTT).

Kto môže mať prospech z tohto opatrenia?

Jedná sa o štátnych zamestnancov a zmluvných zamestnancov podľa verejného práva v nemocničnej štátnej službe, či už sú ošetrovateľmi alebo nie, pracujú v:

verejné zdravotnícke zariadenia; verejné zariadenia pre starších ľudí; verejné zariadenia starajúce sa o maloletých alebo dospelých so zdravotným postihnutím v rámci verejnej nemocničnej služby.

Dotknuté osoby majú nárok na toto opatrenie, ak ich zamestnávateľ zamietol ich žiadosť o čerpanie dovolenky alebo RTT medzi 1. októbrom a 31. decembrom 2020 na základe „Služobné dôvody spojené s bojom proti epidémii“, špecifikuje a výnos z 23. decembra minulého roka, zverejnené 26 Úradný vestník, ktorým sa tento systém zavádza pri ...

READ  Návšteva Elisabeth Borne na Côte d'Or