Tlač priateľské, PDF a e-mail

Čo je stratégia a na čo slúži? Čo je dnes strategické? Ako pochopiť hlavné súčasné medzinárodné problémy? Ako vykonať analýzu strategickej situácie? Ako sa rozhodnúť v neistej budúcnosti?

Viac ako tridsať osobností, výskumníkov, učiteľov, odborníkov v oblasti strategických otázok vás prevedie vašimi úvahami opierajúc sa o konkrétne a emblematické prípady z rôznych oblastí strategických otázok: základy strategickej reflexie, politicko-vojenské otázky, medzinárodná stratégia scény, súčasné hrozby... Tento výber pedagogiky príkladom umožňuje dať do perspektívy teoretické pojmy, ktoré sa tradične vyučujú

Po dokončení tohto kurzu budete lepšie celkovo rozumieť otázkam životne dôležitým pre našu spoločnosť. Budete tiež vedieť lepšie rozlíšiť, čo sa týka dlhého času a čo krátkeho času, triediť na podstatné a sekundárne, najmä v značnom množstve informácií, ktoré všetci denne dostávame, uprednostňovať záujmy rôznych zainteresovaných aktérov. . Budete schopní vytvoriť si vlastné čítacie a analytické siete, zaujať potrebný pohľad na situáciu a dať ju do perspektívy, aby ste mohli robiť tie najlepšie rozhodnutia.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Programovanie internetu vecí