V kontexte nedostatku prírodných zdrojov a uvedomenia si vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie je záväzok k ekologickému prístupu často vnímaný ako brzda ekonomickej výkonnosti. Prostredníctvom tohto MOOC predstavujeme obehové hospodárstvo ako páku na inovácie a vytváranie ekonomickej hodnoty so silným pozitívnym vplyvom. Objavíte rôzne koncepcie obehového hospodárstva, ktoré sú usporiadané do dvoch pilierov: predchádzanie vzniku odpadu a tam, kde je to vhodné, jeho zhodnocovanie. Uvidíte inštitucionálne definície, ale aj výzvy, na ktoré môže obehové hospodárstvo reagovať, ako aj perspektívy a príležitosti, ktoré ponúka na ekonomickej a podnikateľskej úrovni.

Nevyhnutný prechod na obehové hospodárstvo ovplyvňuje tak pôvodcov odpadu, ako aj spotrebiteľov zdrojov, všetky formy podnikania. Prostredníctvom rozhovorov so zakladateľmi start-upov, ktoré sú symbolom tejto novej generácie vplyvných spoločností (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) a odborníkmi (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) objavíte inovatívne projekty obchodného modelu a využijete ich spätnú väzbu na spustenie vlastného dobrodružstva.