Tlač priateľské, PDF a e-mail

Ce cours a pour objectif de permettre de comprendre les enjeux de la réglementation des ERP mais aussi d’identifier la classification des ERP, des acteurs et leur rôle ainsi que les procédures et actes juridiques associés.

Le 1er novembre 1970, l’incendie du dancing “le 5-7” à SAINT-LAURENT-DU-PONT en Isère piégeait mortellement 146 personnes. Le 6 février 1973 dans le XIX ème arrondissement de Paris, l’incendie du collège Édouard PAILLERON provoquait la mort de seize enfants et quatre adultes. Le 5 mai 1992, lors de la demi-finale de la coupe de France de football au stade Armand-Cesari à Furiani en Corse l’effondrement d’une tribune, entrainait la mort de 18 spectateurs et les blessures de 2 400 autres.

Ces catastrophes ont durablement et profondément marqué l’opinion.

Verejné orgány viedli k tomu, aby reagovali modernizáciou a posilnením predpisov týkajúcich sa bezpečnosti podnikov otvorených pre verejnosť v prísnejšom zmysle.

Dve vyhlášky sú nevyhnutné pre tento bezpečnostný problém a sú založené na 4 základných princípoch:

  • Znížte riziko prepuknutia a obmedzte šírenie požiaru
  • Zabezpečiť rýchlu, bezpečnú a riadnu evakuáciu všetkých členov verejnosti
  • Zaručiť dobrú dostupnosť pohotovostných služieb a uľahčiť ich zásah
  • Zabezpečte správne fungovanie bezpečnostných zariadení

Tieto princípy budú podrobne opísané počas tohto školenia.

READ  Kariérna inšpirácia