Podpora firemného športu: tolerancia implementovaná v decembri 2019

Vláda chcela, aby sa v spoločnosti podporovalo vykonávanie športu, aby sa športové činnosti ponúkané v spoločnosti nepovažovali za vecnú dávku.

V decembri 2019 preto list riaditeľstva sociálneho zabezpečenia zmiernil pravidlá týkajúce sa zvýhodnenia poskytovania prístupu k športovému vybaveniu, pokiaľ ide o sociálne príspevky.

Pred touto administratívnou toleranciou boli za určitých podmienok od príspevkov oslobodené iba športové aktivity ponúkané sociálnym a ekonomickým výborom alebo zamestnávateľom, ak neexistuje CSE.

Dnes môžete pri uplatňovaní tejto tolerancie využívať výhody, aj keď vaša spoločnosť vlastní CSE, zo sociálnej výnimky, keď sprístupníte všetkým zamestnancom:

prístup k vybaveniu určenému na vykonávanie športových aktivít, ako je telocvičňa patriaca spoločnosti alebo priestor spravovaný spoločnosťou alebo za ktorý ste zodpovední za prenájom; hodiny športu alebo fyzických a športových aktivít v jednom z týchto priestorov.

Upozorňujeme, že táto výnimka sa neuplatňuje, keď financujete alebo sa podieľate na jednotlivých poplatkoch za predplatné vo výške ...