Úplne bezplatné prémiové školenie OpenClassrooms

Konkurencia vyvolaná globalizáciou, potreby novej generácie (hľadanie zmyslu a výziev, flexibilita a zmena...) a zvýšená mobilita stále viac sťažujú prilákanie a udržanie talentovaných zamestnancov. Talentov je skrátka nedostatok, či skôr talentová kríza.

Noví zamestnanci sú pri nástupe do spoločnosti motivovaní. Ako ich však motivovať a pomôcť im rozvíjať ich kariéru? Ako ich zaujať a dať im príležitosť rozvíjať nové zručnosti?

Je potrebné prekonať dve výzvy:

– Udržte si dobrých zamestnancov: uspokojte ich potreby výziev a motivácie.

– Ponúknuť zamestnancom príležitosť rozvíjať nové zručnosti a rozvíjať sa v neustále sa meniacom prostredí.

Diskutujte o výzvach spojených s podporou a koučovaním zamestnancov a o tom, ako organizovať vhodnú politiku rozvoja kariéry v súlade so stratégiou spoločnosti.

V tomto kurze sa naučíte klásť správne otázky skôr, ako začnete. Objavíte rôzne nástroje na riadenie kariéry a ako vytvoriť politiku, ktorá plne vyhovuje potrebám vašej spoločnosti.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→

READ  Profesia počítačového technika: úloha, poslanie a možnosti vývoja