Od roku 2016 niekoľko univerzít a grandes écoles ponúka MOOC na podporu stredoškolských študentov v ich kariérovom poradenstve. Tieto MOOC sú navrhnuté tak, aby vzdelávacie tímy mohli využívať ich obsah ako súčasť aktivít v rámci školy.

Tieto MOOC sú nástrojmi, ktoré slúžia učiteľským tímom v rámci hodín venovaných poradenstvu a umožňujú študentom prevziať vlastníctvo predmetov a kurzov.

Cieľom tohto MOOC je podporiť stredoškolské vzdelávacie tímy pri využívaní poradenských MOOC s cieľom spojiť MOOC s aktivitami v triede a poskytnúť odpoveď prispôsobenú profilom a očakávaniam študentov. , v záujme personalizácie navádzacia podpora.

Umožňuje tým, ktorí nepoznajú MOOC, poskytnúť potrebné základy pre objavovanie MOOC na FUN a sprevádzať pri používaní MOOC ako nástroja orientačnej pomoci.