Tlač priateľské, PDF a e-mail

Vláda niekoľkokrát odložila pre zdravotnú krízu a dnes vstupuje do platnosti reforma poistenia v nezamestnanosti. Dochádza k trom významným zmenám: bonus-malus pre spoločnosti v siedmich odvetviach, nové pravidlá týkajúce sa podmienok nároku na poistenie v nezamestnanosti a znižovanie dávky v nezamestnanosti pri najvyšších príjmoch.

Bonus-malus bol sľubom prezidenta republiky do kampane. Od dnes, platí pre spoločnosti v siedmich odvetviach veľkí spotrebitelia krátkych zmlúv:

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov;
Výroba a distribúcia vody, hygiena, riadenie odpadu a kontrola znečisťovania;
Ostatné špecializované, vedecké a technické činnosti;
Ubytovanie a stravovanie;
Doprava a skladovanie;
Výroba výrobkov z gumy a plastov a iných nekovových minerálnych výrobkov;
Drevospracujúci, papierenský priemysel a tlač.

Tieto sektory boli vybrané meraním v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2019 ich priemerná miera separácie, ukazovateľ, ktorý zodpovedá počtu ukončených pracovných zmlúv alebo dočasných pracovných úloh sprevádzaných registráciou v Pôle emploi vo vzťahu k pracovným silám spoločnosti.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Základy e-mailového marketingu