Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • identifikovať súčasné a budúce výzvy v oblasti mobility,
  • dešifrovať legislatívne aspekty súvisiace s mobilitou,
  • vypracovať prehľad aktérov riadenia, riešení, ako aj nákladov a zdrojov financovania mobility,
  • stanoviť prvky súvisiace s prepravou tovaru.

Popis

Transformácia politiky verejnej dopravy na politiku verejnej mobility, výzvy tejto verejnej politiky, prezentácia LOM, nástroje a existujúce iniciatívy, toto MOOC vám poskytne základné znalosti na pochopenie súčasných výziev a existujúcich iniciatív, ako na ne reagovať. .

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Čiastočná nezamestnanosť: čo sa mení pre zamestnancov v najviac postihnutých sektoroch?