Teleworking: aké sú súčasné odporúčania?

Teleworking musí byť pravidlom pre všetky činnosti, ktoré to umožňujú. Musí to byť 100% pre zamestnancov, ktorí môžu na diaľku vykonávať všetky svoje úlohy. Avšak od 6. januára 2021 môže zamestnanec požiadať o osobný návrat najviac jeden deň v týždni, s vašim súhlasom (pozri náš článok „Národný protokol: zmiernenie odporúčania práce na diaľku na 100%“).

Aj keď boli nedávno posilnené zdravotné opatrenia, najmä pokiaľ ide o spoločenské dištancie a masky, a predseda vlády 29. januára oznámil účinné využitie posilnenej práce na diaľku, v zdravotnom protokole k tejto otázke nedošlo k nijakej zmene.

V pokyne, ktoré vydal inšpektorátom práce, generálne riaditeľstvo práce veľmi jasne potvrdzuje, že:sliepka, úlohy sú telewikable, musia byť teleworked. Využitie práce na diaľku môže byť úplné, ak to povaha úloh umožňuje, alebo čiastočné, ak je možné vykonať iba niektoré úlohy na diaľku.

Možnosť osobného návratu jeden deň v týždni, aby sa zabránilo riziku izolácie, je podmienená ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Vaše podnikanie v automatickom pilotovaní pomocou CLICKFUNNELS