Počas 6 týždňov objavte rôzne spôsoby, ako splniť regulačné požiadavky a zlepšiť svoj energetický výkon, ako optimalizovať svoje procesy a posúdiť záujem o využívanie obnoviteľných energií...

MOOC AGRI-FOOD INDUSTRIES: GAIN IN ENERGET PERFORMANCE, navrhnutý ADEME, hráčmi v oblasti poľnohospodárskej spolupráce, agropotravinárskeho priemyslu a akademického sveta, vám poskytne konkrétne spôsoby, ako optimalizovať vašu spotrebu.