Povinná maska ​​a povzbudenie k práci na diaľku pre zamestnancov, ktorí môžu: tu je to, čo si treba zapamätať z novej verzie národného protokolu pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v spoločnosti tvárou v tvár epidémii Covid-19, ktorej zverejnenie je naplánované na pondelok 31. augusta na konci dňa.

Maska povinná, pokiaľ ...

Teoreticky bude maska ​​povinná od 1. septembra v uzavretých a zdieľaných profesionálnych priestoroch. V praxi však budú možné úpravy v závislosti od cirkulácie vírusu v oddeleniach.

Na oddeleniach v zelenej zóne, pri nízkej cirkulácii vírusu bude možné odchýliť sa od povinnosti nosenia rúška, ak je zabezpečené dostatočné vetranie alebo vetranie, ochranné zásteny nainštalované medzi pracovnými stanicami, zabezpečenie štítov a ak spoločnosť zaviedla politiku prevencie s v. najmä vymenovanie referenta pre Covid a postup na rýchle zvládnutie prípadov symptomatických ľudí.

V oranžovej zónepri miernej cirkulácii vírusu sa pridávajú dve ďalšie podmienky na odchýlku