Informácie, ktoré majú byť poskytované zamestnancom: vysielanie nie je vždy povinné

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti musia byť na vašom pracovisku nevyhnutne zobrazené určité informácie.

Tie obsahujú:

určité kontaktné údaje: inšpektorát práce, pracovný lekár atď. ; bezpečnostné pravidlá: podmienky prístupu a nahliadnutie do jednotného dokumentu na hodnotenie rizika, napríklad zákaz fajčenia; alebo všeobecné pravidlá pracovného práva: napríklad kolektívna pracovná doba.

V niektorých prípadoch, ale nie vo všetkých, je možné povinné zobrazovanie akýmkoľvek spôsobom nahradiť informáciami. Je to napríklad prípad usporiadania odchodu na platenú dovolenku, určitých právnych textov alebo názvu dohovorov a dohôd platných v zariadení.

V závislosti na vašej pracovnej sile musia byť zobrazené ďalšie informácie, napríklad miesto konzultácie so zoznamom členov VVN (od 11 zamestnancov), alebo šírené akýmikoľvek prostriedkami, ako sú kontaktné údaje zástupcu pre sexuálne obťažovanie atď.

Aby sa nedopustili chyby, Editions Tissot pre vás zhrnul tieto rôzne informácie a ponúkol vám výber medzi „povinným zverejňovaním ...

 

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Zarobte peniaze na internete 10 firmám, ktoré majú byť spustené v roku 2021