Tlač priateľské, PDF a e-mail

Je to malá revolúcia, ktorej sa chystá zažiť niečo viac ako 1,3 milióna liberálnych odborníkov. Zákon o financovaní sociálneho zabezpečenia do roku 2021 ustanovuje zavedenie jednotného a povinného systému denných dávok v prípade práceneschopnosti všetkých liberálnych odborníkov zapojených do Národného fondu poistenia, staroba slobodných povolaní (CNAVPL). Tento systém začne platiť od 1. júla. Ak boli známe hlavné princípy, práve boli predstavené praktické postupy.

Prečo vytvorenie spoločného systému denných dávok?

Systém sociálnej ochrany pre liberálnych odborníkov, pokiaľ ide o denné dávky, dnes nie je podľa povolaní homogénny. Z desiatich dôchodkových a dôchodkových fondov združujúcich slobodné povolania (okrem právnikov) iba štyri zabezpečujú výplatu denných dávok v prípade práceneschopnosti. Ide o lekárov, lekárskych pomocných pracovníkov, účtovníkov, zubných lekárov a pôrodné asistentky. Odškodnenie však začína až v 91. deň práceneschopnosti! Pre porovnanie, pre zamestnancov v súkromnom sektore alebo pre samostatne zárobkovo činné osoby sú to iba tri dni. Výsledkom je, že zatiaľ čo obchodníci a remeselníci využívajú denné dávky v prípade práceneschopnosti, choroby alebo

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  vakcinológia