Príklad rezignačného listu od lekárskej sekretárky z rodinných dôvodov

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

                                                                                                                                          [Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Vec: Odstúpenie z rodinných dôvodov

 

[Drahá],

obraciam sa na teba tento list aby som vás informoval o mojom rozhodnutí odstúpiť z funkcie lekárskeho sekretára vo firme. Nedávno som bol skutočne konfrontovaný s ťažkou rodinnou situáciou, ktorá si vyžaduje moju pozornosť a moju prítomnosť.

Vzhľadom na výnimočnú rodinnú situáciu, ktorou prechádzam, ak je to možné, žiadam o možnosť skrátenia mojej výpovede na [Požadovaná doba trvania]. Ak prijmete moju žiadosť, vynaložím maximálne úsilie, aby som čo najviac pomohol pri prenose mojich misií na náhradníka.

Napriek tomu som si vedomý toho, že toto odstúpenie môže predstavovať pre firmu ťažkosti a chcel by som sa za to ospravedlniť. Som preto pripravený rešpektovať výpoveď uvedenú v [Moja pracovná zmluva / Dohoda / Dohoda], ktorá je [Doba výpovednej doby], ak neexistuje iné riešenie.

Chcel by som sa poďakovať celému lekárskemu a administratívnemu tímu za vrelé prijatie, ako aj za profesionálne vzťahy, ktoré sa mi počas môjho pôsobenia vo firme podarilo nadviazať.

Nakoniec mi pošlite zostatok na akomkoľvek účte, pracovný certifikát, ako aj certifikát Pôle Emploi v posledný deň v práci.

Ďakujeme za pochopenie a za kvalitu našej spolupráce počas tohto obdobia.

Prijmite, prosím, [pani/pane], vyjadrenie môjho najlepšieho pozdravu.

 

[Obec], 27. januára 2023

                                                            [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „odstúpenie-pre-rodinny-dovod-lekarsky-sekretary.docx“

výpoveď-z-rodinných-dovodov-lekarskych-sekret.docx – Stiahnuté 10878-krát – 16,01 KB

 

Vzor rezignačného listu lekárskeho tajomníka z osobných dôvodov

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

                                                                                                                                          [Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Vec: Odstúpenie z osobných dôvodov

 

Pán / Vážená pani,

Týmto listom by som vás chcel informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť z funkcie lekárskeho tajomníka, ktorú som [dobu] zastával vo vašom laboratóriu/lekárskej kancelárii.

Toto rozhodnutie nebolo ľahké urobiť, pretože som si veľmi vážil prácu vo vašom tíme a mal som možnosť spolupracovať s veľmi kompetentnými a starostlivými ľuďmi. Vďaka vám som sa naučil veľa vecí a chcem sa vám poďakovať za všetko, čo ste pre mňa urobili.

Osobné dôvody ma však nútia opustiť svoju pozíciu a považujem za povinný ukončiť spoluprácu s vaším laboratóriom/firmou. Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko pre to, aby bol tento prechod hladký a že budem dôsledne rešpektovať [dobu trvania] výpovede uvedenú v mojej pracovnej zmluve.

Ešte by som Vám chcel pripomenúť, že som Vám počas tejto výpovednej lehoty k dispozícii pre všetky úlohy, ktoré mi zveríte. Som si istý, že váš tím laboratória/praktickej praxe bude aj naďalej poskytovať kvalitnú starostlivosť vašim pacientom.

Poskytnite mi prosím potvrdenie o stave všetkých účtov, ako aj certifikát Pôle Emploi. Tiež vás žiadam, aby ste mi poskytli pracovný certifikát, ktorý sleduje moju kariéru vo vašom laboratóriu/firme.

Ešte raz vám ďakujem za všetky príležitosti, ktoré ste mi dali. Na čas strávený vo vašom laboratóriu/kabinete si zachovám skvelé spomienky. Prajem vám skvelé pokračovanie.

S pozdravom,

 

[Obec], 27. januára 2023

                                                            [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „resignation-for-personal-reasons.docx“

resignation-for-personal-reasons.docx – Stiahnuté 11116-krát – 15,85 KB

 

Príklad rezignačného listu od lekárskeho tajomníka pre profesionálny a osobný rozvoj

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

                                                                                                                                          [Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Pán / Vážená pani,

Týmto vám posielam rezignáciu z mojej pozície [Obsadená pozícia] v laboratóriu/kabinete, ktorú zastávam od [dátum prijatia].

Moja voľba rezignovať je motivovaná mojou túžbou pokračovať v osobnom a profesionálnom rozvoji. Aj keď som sa v rámci vašej štruktúry veľa naučil, verím, že nastal čas, aby som prijal nové výzvy a preskúmal nové perspektívy.

Chcel by som sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavovali počas trvania mojej zmluvy a za kvalitu vzťahov, ktoré som s Vami a mojimi kolegami dokázal udržiavať. Taktiež by som Vás chcel ubezpečiť o mojej ochote dokončiť prechod svojich aktivít, aby som čo najviac uľahčil prácu svojim kolegom a kontinuitu činnosti.

V posledný deň mojej práce v laboratóriu/kabinete vás požiadam o zaslanie potvrdenia o záverečnej platbe, pracovného certifikátu a certifikátu Pôle Emploi.

Som samozrejme k dispozícii, aby som s vami prediskutoval praktické opatrenia môjho odchodu a zabezpečil odovzdanie mojich úloh.

Prijmite, prosím, pani/pane, vyjadrenie môjho najlepšieho pozdravu.

 

[Obec], 27. januára 2023

                                                            [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

 

Stiahnite si „resignation-for-change-medical-secretary.docx“

rezignácia-pour-changement-secretaire-medicale.docx – Stiahnuté 11283-krát – 15,79 KB

 

Prvky, ktoré je potrebné uviesť v liste o odstúpení a dokumenty, ktoré má predložiť zamestnávateľ

Vo Francúzsku, aj keď neexistujú prísne pravidlá, čo sa týka obsahu výpovede, dôrazne sa odporúča uviesť určité informácie, ako je dátum, totožnosť zamestnanca a zamestnávateľa, v predmete sa uviesť „výpoveď“, dátum ukončenia zmluvy a prípadne dôvod odstúpenia. Bežné je aj vyjadrenie vďaky zamestnávateľovi za získané pracovné skúsenosti.

Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby zamestnanec dostal na konci pracovnej zmluvy potrebné dokumenty, ako napríklad pracovné osvedčenie, potvrdenie Pôle Emploi, zostatok na akomkoľvek účte a v prípade potreby dokumenty týkajúce sa sociálnej ochrany. . Tieto dokumenty umožnia zamestnancovi uplatniť si svoje práva a výhody sociálnoprávnej ochrany.