Tlač priateľské, PDF a e-mail

Elisabeth Borne, ministerka práce, zamestnanosti a integrácie, dnes podpísala chartu rozvoja zamestnanosti a zručností so zástupcami odvetvia „cestná preprava tovaru a pridružené činnosti“. Ciele: vyhovieť náborovým potrebám odvetvia a zároveň posilniť jeho atraktivitu.

Odvetvie cestnej nákladnej dopravy čelí náborovému tlaku, ktorý ešte zvýraznila kríza.

V reakcii na to vláda v roku 2020 spustila projekt venovaný „nedostatkom pracovných miest“ ako súčasť sociálnej agendy vedenej so sociálnymi partnermi.

Po identifikácii potrieb v oblasti zamestnanosti a zručností sa štát a predstavitelia sektora zaväzujú k akčnému plánu na roky 2018 – 2022 s cieľom predvídať a podporovať transformáciu zamestnania, prispôsobiť ponuku certifikácie a odbornej prípravy a zabezpečiť kariérne cesty zamestnancov.

Prispieť k rozvoju orientácie mladých ľudí a dospelých na sektor dopravynajmä vykonávaním akcií na zvyšovanie povedomia v spolupráci s ministerstvom národného školstva a prevádzkovateľmi verejnej služby zamestnanosti;

- Podporte firmy a ich zamestnancov pri implementácii

READ  Územná dobrovoľnícka pomoc v zelenej spoločnosti (VTE Vert)