Cieľom tohto predmetu je predstaviť sektor životného prostredia a regionálneho plánovania v jeho rôznych aspektoch a možných odborných možnostiach.

Zameriava sa na lepšie pochopenie prezentovaných odborov a odborov s ambíciou pomôcť stredoškolákom zorientovať sa v súbore MOOC, ktorého súčasťou je aj tento kurz s názvom ProjetSUP.

Obsah prezentovaný v tomto kurze je vytvorený učiteľskými tímami z vysokoškolského vzdelávania v spolupráci s Onisep. Takže si môžete byť istí, že obsah je spoľahlivý, vytvorený odborníkmi v danej oblasti.

 

Ak máte radi prírodu, vidiek, chcete investovať konkrétne do územia a ak vás zaujíma všetko, čo sa týka ochrany životného prostredia, rozvoja vidieka, prepojenia mesto-vidiek, ... Tak toto MOOC je pre vás ! Otvorí dvere rozmanitosti profesií v oblasti manažmentu prírodných zdrojov (voda, les), environmentálneho manažmentu, územného plánovania a rozvoja.