Tri výnosy prijaté pri uplatňovaní zákona zo 6. augusta 2019 o transformácii verejnej služby zlepšujú nábor, integráciu a kariérny rozvoj ľudí so zdravotným postihnutím vo verejnej službe.

Vznik na konci učňovskej zmluvy

Dekrét uverejnený 7. mája v úradnom vestníku jednoduchý usadzovanie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré ukončili učňovskú zmluvu vo verejnej službe. Budú môcť ťažiť z priameho prístupu na miesto prostredníctvom špecializovaného postupu.

Uchádzači musia svoju žiadosť o funkčné obdobie zaslať náborovému orgánu najmenej tri mesiace pred skončením platnosti učebnej zmluvy. Posledne menovaný má jeden mesiac od prijatia žiadosti o zaslanie návrhu na funkčné obdobie, ako aj jednej alebo viacerých ponúk na pracovné miesto zodpovedajúce funkciám vykonávaným počas učňovského obdobia. Ak nebude mať žiadny návrh, bude ich o tom v rovnakej lehote informovať. Uchádzači majú na zaslanie prihlášky pätnásť dní. Komisia pre funkčné obdobie preskúma spisy a pozve alebo nepožiada kandidátov na pohovor, ktorý musí

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Urobte pohovor na rozvoj kariéry